פואד אחמד

רכז שיווק ותקשורת לחברה הערבית
0523248071
arabic_marketing@savion.huji.ac.il