עפרה אש

ראש אגף שיווק ותקשורת ודוברת האוניברסיטה
054-8820425
ofraash@savion.huji.ac.il