מירית ליאני אפרים

מנהלת מוקד שיווק ישראלי ובינלאומי
miritef@savion.huji.ac.il