מור תם

ראש תחום תקשורת ארצית
054-6872252
mortam@savion.huji.ac.il