בנימין לוין

רכז שיווק למגזר חרדי
02-5880277
haredim-huji@savion.huji.ac.il