טלי ארנסקי

ראש תחום תקשורת בינלאומית
02-588-2844
taliaron@savion.huji.ac.il