טלי ארנסקי

טלי
ארנסקי
ראש תחום תקשורת בינלאומית
02-588-2844
taliaron@savion.huji.ac.il