אלון סין משה

ראש תחום תקשורת ארצית
050-8270321
alonsm@savion.huji.ac.il