דוברות

מחלקת הדוברות של האוניברסיטה העברית אחראית על הקשר הרציף והשוטף עם כלי התקשורת בישראל ובעולם. המחלקה מחולקת לשתי חטיבות, אחת אחראית על התקשורת המקומית והשנייה על התקשורת הבינלאומית. 

בתחום אחריותה של מחלקת הדוברות: הפצת הודעות לעיתונות, פרסום מחקרים, דברור אירועים ופאנלים, מענה לפניות ושאילתות, קיומם של מסיבות עיתונאים, עריכת סיורים לאנשי תקשורת ועוד.

על פי הנוהל הקיים, כל ריאיון של עובדים, חוקרים או מרצים באוניברסיטה העברית בתקשורת צריכה להיעשות בתיאום מלא מול מחלקת הדוברות.

יש לעדכן את מחלקת הדוברות על פרסומם של מחקרים חדשים בכתבי עת ומגזינים מדעיים.